Nén khí trục vít AIRMAN 11 KW

Thông tin sản phẩm

Nén khí trục vít AIRMAN 11 KW đời 2011 hàng dự phòng cho nhà máy, mới chạy 952 giờ, chất lượng gần như máy mới. Độ ồn cực thấp, tích hợp sấy khí tách ẩm. Dòng máy đời cao cấp nhất của Airman hiện nay.
A/C/E quan tâm vui lòng lh: 0904558335
Địa chỉ xem máy tai kho 115 Định Công – Thịnh Liệt – Hà Nội

Liên hệ tư vấn sản phẩm

Nén khí trục vít AIRMAN 11 KW đời 2011 hàng dự phòng cho nhà máy, mới chạy 952 giờ, chất lượng gần như máy mới. Độ ồn cực thấp, tích hợp sấy khí tách ẩm. Dòng máy đời cao cấp nhất của Airman hiện nay.
A/C/E quan tâm vui lòng lh: 0904558335
Địa chỉ xem máy tai kho 115 Định Công – Thịnh Liệt – Hà Nội